021-55927947-9 info@onlinezaban.com

دوره آمادگی آزمون Toefl (تافل)

آنلاین زبان دوره آمادگی آزمون Toefl (تافل)

دوره آمادگی آزمون Toefl (تافل)

ارسال شده توسط admin

آزمون تافل (TOEFL) چیست؟

آزمون تافل بعنوان یکی از شناخته شده ترین و معتبرترین آزمون های بین المللی زبان در سراسر جهان برگزار می شود، این آزمون در سه نوع کاغذی ( PBT) ، کامپیوتری (CBT)  و اینترنتی (IBT)  بر گزار می شود، تفاوت نوع کامپیوتری و اینترنتی در این است که در نوع کامپیوتری سوالات به شکل یک CD به محل آزمون تحویل داده می شود، در حالیکه در نوع اینترنتی سوالات در لحظه آزمون به شکل اینترنتی در کامپیوتر محل آزمون بارگذاری می شود.

 

هزینه و شرایط کلاس های آمادگی آزمون تافل (TOEFL) آنلاین زبان :

نام دوره نوع زمان سبک دوره مدت دوره هزینه دوره
دوره آمادگی آزمون  ETS TOEFL  iBT فشرده ( سه جلسه در هفته ) خصوصی یک جلسه نود دقیقه ای 80/000
دوره آمادگی آزمون  ETS TOEFL  iBT فوق فشرده (شش جلسه در هفته ) خصوصی یک جلسه نود دقیقه ای 80/000
دوره آمادگی آزمون  ETS TOEFL  iBT فشرده ( سه جلسه در هفته ) گروهی سیزده جلسه نود دقیقه ای 140/000
دوره آمادگی آزمون  ETS TOEFL  iBT فوق فشرده (شش جلسه در هفته ) گروهی سیزده جلسه نود دقیقه ای 140/000

  • شهریور 21, 1396