021-55927947-9 info@onlinezaban.com

سطح بندی آزمون سلپیپ

آنلاین زبان آزمون سلپیپ کانادا سطح بندی آزمون سلپیپ

آزمون سلپیپ کانادا

سطح بندی آزمون سلپیپ

ارسال شده توسط admin

سطح‌بندی در آزمون سلپیپ به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:

 

نمره کلی در آزمون سلپیپ توصیف نمره در آزمون توصیف نمره برای مهاجرت
۱۲ توانایی برقراری ارتباط عالی در محیط کاری و اجتماع مهارت عالی انگلیسی
۱۱ توانایی برقراری ارتباط عالی در محیط کاری و اجتماع مهارت بالا در زبان انگلیسی
۱۰ توانایی ارتباط موثر در محیط کاری و اجتماع مهارت خوب و مناسب در زبان انگلیسی
۹ توانایی برقراری ارتباط موثر در محیط کاری و اجتماع مهارت نسبتا خوب در زبان انگلیسی
۸ توانایی برقراری ارتباط خوب در محیط کاری و اجتماع مهارت متوسط و مناسب در زبان انگلیسی
۷ توانایی برقراری ارتباط مناسب در محیط کاری و اجتماع مهارت متوسط در زبان انگلیسی
۶ توانایی درحال پیشرفت در برقراری ارتباط مهارت  متوسط درحال پیشرفت در زبان انگلیسی
۵ توانایی برقراری ارتباط محدود در محیط کاری و اجتماع مهارت متوسط و محدود در زبان انگلیسی
۴ توانایی برقراری ارتباط محدود در روزمره و محیط زندگی دارای مهارت پایه‌ای در زبان انگلیسی
۳ توانایی برقراری ارتباط تنها در برخی زمینه ها دارای مهارت پایه ای و محدود در زبان انگلیسی
۲ توانایی برقراری ارتباط به صورت حداقل و ناکارامد بدون مهارت

 

 

توجه داشته باشید که برای متقاضیانی که می خواهند از ظریق سیستم اکسپرس انتری وارد کانادا شوند  داشتن حداقل نمره 9 شانس امتیاز خوب در این سیستم را بالا می برد.

  • آبان 11, 1398

نوشته شده توسط admin

دیدگاه بسته شده است