021-55927947-9 info@onlinezaban.com

بارم بندی آزمون دولینگو

آنلاین زبان آنلاین زبان بارم بندی آزمون دولینگو

آنلاین زبان

بارم بندی آزمون دولینگو

ارسال شده توسط admin

نحوه نمره دهی در آزمون انگلیسی دولینگو

 

در این آزمون از 10 تا 160 به داوطلب نمره داده می شود. نمرات در 5 سطح، دانش و مهارت شرکت کننده را تعیین می کند:

توانایی ها سطح CEFR نمره
· توانایی درک واژگان و عبارات ابتدایی انگلیسی

· توانایی درک اطلاعات ساده و رساندن مفهوم خود در موقعیت های آشنا

 

A1/A2 10 تا 55
· توانایی درک نکات اصلی سخن یا متن ملموس در مورد مطالب روزمره زندگی وکار

· توانایی توضیح در مورد اهداف، تجربیات، نظرات و آرزوها که اغلب با مکث و دست پاچگی همراه است

B1 60 تا 85
·توانایی بیان اهداف خود حتی در موضوعات ناآشنا

· توانایی درک نکات اصلی سخن و متن انتزاعی و ملموس

· توانایی تعامل نسبتا آسان با افرادی که سطح زبان بالا دارند

 

B2 90 تا                      115
· توانایی درک انواع متون و سخنان گفتاری که شامل اصطلاحات تخصصی هم می شود

· توانایی درک زبان استعاری، کنایه ای و اصطلاحات عامیانه

· توانایی به کار بردن زبان به طور موثر در اکثر موقعیت های اجتماعی، دانشگاهی و حرفه ای

C1/C2 120 تا 160

  • مهر 8, 1399

نوشته شده توسط admin

دیدگاه بسته شده است